Ben
Nivtec's geniale benlås
Nivtec har ett genialt benlås, där du spänner och lossar benet med en enda rörelse!

Nivtec kvalitet

Alla Nivtec ben är tysk producerad kvalitet.
Ø 48,3 mm, tjocklek 4 mm, till och med höjd 80 cm i aluminium, över 80 cm i galvaniserat stål.

Benhöjd = scenhöjd (minus 1 cm).

Alla Nivtec scenben är utrustet med:

• Gevind adapter (funktion: gör det möjligt att sätte räcken fast i benet)

• Viktfördelar (funktion: ökad scenstabilitet vid långtids användelse)

• Alla Nivtec ben över 60 cm har en kontra mutter (funktion: stabilisering av underkonstruktionen)

OBSERVERA - når ni beräknar mängden av ben!

Det krävs endast fyra ben under det första podiet - färre under resten!
Rekommenderade mängden ben vid köp av en scen:
2 ben per scenpodie + 2 extra

Se foto-guide över hur många ben som skal användas

Produkter:
Fast ben med viktfördelar

Produktnummer Höjd(cm)
201 01 1 20
201 02 1 40
201 03 1 60
201 04 1 80
201 05 1 100
20 06 1 120
201 07 1 140
200 06 7 Gummifot till golvskydd
Ben med justerbar skruv

Längden kan justeras med +/- 4 cm - i alt 8 cm inkl. golvskydd. (20 cm +/- 3 cm) Bra till ojämnt underlag
Produktnummer Höjd(cm)
202 01 1 20 (+/- 3 cm)
202 02 1 40
202 03 1 60
Kontramutter Sedan april 2009
202 04 1 80
Kontramutter Sedan april 2006
202 05 1 100
Kontramutter Sedan april 2006
202 06 1 120
Kontramutter Sedan april 2006
202 07 1 140
Kontramutter Sedan april 2006
200 06 6 Gummifot till golvskydd
Teleskopben

Finjustering med justerbar skrue
Produktnummer Höjd(cm)
203 01 1 40 - 60
Kontramutter sedan april 2009
203 02 1 60 - 100
Kontramutter sedan april 2006
203 03 1 80 - 140
Kontramutter sedan april 2006
200 06 6 Gummifot till golvskydd
Stillads ben

Produktnummer Höjd(cm)
Layher stillads spindel 60 cm:
204 02 1 63 - 83
204 03 1 90 - 110
Layher stillads spindel 80 cm:
204 04 1 90 - 125
204 05 1 105 - 140
Golvskydd

Golvskydd speciellt till stillads ben
Produktnummer Höjd(cm)
200 06 8 Golvskydd
Steg

Till trappor
Produktnummer Höjd(cm)
205 01 0 20
Ben med kuglefod - bland annan till ramper

• Stål 48,3 x 4 mm • Justerbar kuglefod, +/- 3 cm - i alt 6 cm • Drejefods plade (kugleleje)
Produktnummer Höjd(cm)
208 01 1 20
Andra höjder på begäran
200 06 7 Golvbeskyter
Forlængerrør till bland annan rullepodier

Till transporthjul Ø 10 cm i galvaniserat stål
Produktnummer Höjd (cm)
Til scenhöjd:
206 01 1 40
206 02 1 60
206 03 1 80
Förlängningsrör till bland annan. rullepodier

Till transporthjul Ø 16 cm i galvaniserat stål
Produktnummer Höjd(cm)
Till scenhöjd:
206 11 1 40
206 12 1 60
206 13 1 80
Nivtec vikt bærebjælke

• I aluminium med wedge huvuden i galvaniseret stål till höga scen byggnader i samband med Layher Metric-allround-stilladser. • Fördelar: mindre afstivning, snabbara uppsättningstid
Produktnummer Längd(cm)
207 01 0 100
207 02 0 200
207 05 0 Sikkerhetsklap till vikt bjælke
Hörntvär

• I aluminium med wedge huvuden i galvaniseret stål till höga scen byggnader i samband med Layher Metric-allround-stilladser. • Fordele: mindre afstivning, snabbara uppsättningstid
Produktnummer Längd(cm)
200 11 0 Stålrør 48,3 x 4mm
- pr. løbende m.
470 00 19 Normalkobling Layher 48,3 mm
470 20 19 Drejekobling Layher 48,3 mm
5 FKUP 200 13 Reduktion drejekobling
Plettac 48, 3/ 38 mm